Jumat, 17 Juli 2015

BATU PERMATA YAKUD

BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
 BATU PERMATA YELLOW SAFIR / YAKUD KUNING HARGA RP.350.000 /BIJI
##################################################################################
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
 BATU PERMATA YELLOW SAFIR / YAKUD KUNING CUTTING KOTAK HARGA RP.450.000 /BIJI
#####################################################################################
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA YELLOW SAFIR GRADE A HARGA RP.600.000 /BIJI
=======================================================
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA YAKUT PUTIH ASLI KECIL:  250.000 SEDANG 400.000 BESAR 600.000 /BIJI
=======================================================
: WARNING :
UNTUK PELANGGAN YANG INGIN MEMBELI PRODUK KAMI MOHON BACA PERATURAN TRANSAKSI UNTUK KENYAMANAN, KEAMANAN DAN AGAR SUPAYA TIDAK TERJADI KESALAH PAHAMAN.
BAGI ANDA YANG TELAH MENGHUBUNGI KAMI,
KAMI ANGGAP TELAH MENERIMA PERATURAN TRANSAKSI
YANG TELAH TERCANTUM DI SINI
=======================================================
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
YAKUT KUNING YELLOW SAFIR 15,30 krat HARGA Rp.160.000.000
(SERATUS ENAM PULUH JUTA)
=======================================================
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
YAKUT KUNING AFRIKA IKAT PERAK HARGA : Rp.800.000
=======================================================

BATU PERMATA PERIDOT

BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA PERIDOT HARGA Rp.400.000 /BIJI
##################################################################
: WARNING :
UNTUK PELANGGAN YANG INGIN MEMBELI PRODUK KAMI MOHON BACA PERATURAN TRANSAKSI UNTUK KENYAMANAN, KEAMANAN DAN AGAR SUPAYA TIDAK TERJADI KESALAH PAHAMAN.
BAGI ANDA YANG TELAH MENGHUBUNGI KAMI,
KAMI ANGGAP TELAH MENERIMA PERATURAN TRANSAKSI
  YANG TELAH TERCANTUM DI SINI

BATU PERMATA CAMPURAN

BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA FOSFOR ASLI HARGA : Rp.100.000 /biji
MENYALA DI TEMPAT GELAP
#############################################################
BATU MULIA KALMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA MATA KUCING ASLI HARGA : KECIL Rp.100.000, SEDANG Rp.200.000, BESAR Rp.300.000 /biji
##############################################################
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA GARNET ASLI HARGA 350.000
###############################################################
BATU PERMATA GARNET ASLI HARGA : 250.000/BIJI 
################################################################
BUNTAT ULIN Rp.60.000 /bj
========================================================
: WARNING :
UNTUK PELANGGAN YANG INGIN MEMBELI PRODUK KAMI MOHON BACA PERATURAN TRANSAKSI UNTUK KENYAMANAN, KEAMANAN DAN AGAR SUPAYA TIDAK TERJADI KESALAH PAHAMAN.
BAGI ANDA YANG TELAH MENGHUBUNGI KAMI,
KAMI ANGGAP TELAH MENERIMA PERATURAN TRANSAKSI
YANG TELAH TERCANTUM DI SINI
========================================================
BATU PERMATA VIRUS PERSI ASLI HARGA : Rp.200.000 /biji
========================================================
BATU PERMATA KALIMAYA HARGA Rp.500.000 /BIJI
========================================================
KALIMAYA CINA HARGA : Rp.60.000 /bj
========================================================

BATU GIOK HARGA : Rp.100.000
========================================================
BATU PERMATA MERAH JAMBU HARGA Rp.100.000
========================================================
BATU PERMATA MERAH SUSU HARGA Rp.120.000
========================================================
BATU PERMATA BUNTAT KALULUT HARGA Rp.200.000
========================================================

BATU PERMATA PIRUZ

BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
 BATU PERMATA PIRUZ SERAT EMAS HARGA RP.250.000/BIJI
=====================================================================
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA PIRUZ PERSI ASLI HARGA RP.300.000 /BIJI
====================================================================
================================================
: WARNING :
  UNTUK PELANGGAN YANG INGIN MEMBELI PRODUK KAMI MOHON BACAI PERATURAN TRANSAKSIUNTUK KENYAMANAN, KEAMANAN DAN AGAR SUPAYA TIDAK TERJADI KESALAHAN KEAMANAN.
BAGI ANDA YANG TELAH MEHUBUNGI KAMI,
  KAMI ANGGAP TELAH MEMBACA PERATURAN TRANSAKSI
  YANG TELAH TERCANTUM DI SINI

BATU PERMATA KALIMAYA

BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA KALIMAYA BLACK OPAL HARGA RP.750.000 /BIJI
#####################################################################
BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA

BATU MULIA KALIMANTAN MARTAPURA
BATU PERMATA KALIMAYA SUSU HARGA RP.500.000 /BIJI
#############################################################
: WARNING :
UNTUK PELANGGAN YANG INGIN MEMBELI PRODUK KAMI MOHON BACA PERATURAN TRANSAKSIUNTUK KENYAMANAN, KEAMANAN DAN AGAR SUPAYA TIDAK TERJADI KESALAHAN PAHAMAN.
BAGI ANDA YANG TELAH MENGHUBUNGI KAMI,
KAMI ANGGAP TELAH MENERIMA PERATURAN TRANSAKSI
YAN TELAH TERCANTUM DI SINI